دوره آموزش کودک

مهسا طاهریان

درباره دوره

دوره آموزش کودک

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان
جزئیات دوره
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۱۰-۰۵ (۱۳:۴۴)
  • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
  • جلسات: تعداد ۶ جلسه فعال از ۶ جلسه کلی
  • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: صفر
  • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
  • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
  • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱
جلسه ۱

جلسه 1

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۵:۴۲) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

درس اول شامل یک ویدیو سرگرم کننده و معرفی شخصیت ها، همراه با کاردستی ، بازی ، شعر و تمرین و تکرار
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۲

جلسه 2

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۵:۴۲) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

درس دوم شامل ویدیو سرگرم کننده در مورد احوال پرسی ، همراه با کاردستی بازی ، شعر، داستان و تمرین و تکرار
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۳

جلسه 3

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۵:۴۲) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

درس سوم شامل ویدیو سرگرم کننده در مورد وسایل کلاس درس ، همراه با کاردستی ، بازی ، شعر ، داستان و تمرین و تکرار
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۴

جلسه 4

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۵:۴۲) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

درس چهارم شامل ویدیو سرگرم کننده در مورد مکالمه مربوط به کلاس درس ،همراه با بازی ،شعر ،داستان و تمرین و تکرار
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۵

جلسه 5

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۵:۴۲) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

درس پنجم شامل ویدیو سرگرم کننده در مورد رنگها، همراه با بازی کاردستی ،شعر ،داستان و تمرین و تکرار
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۶

جلسه 6

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۵:۴۲) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

درس ششم شامل ویدیو سرگرم کننده در مورد افراد خانواده، همراه با کاردستی ،بازی، شعر، داستان و تمرین و تکرا
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...