آموزش ادوبی کانکت

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

درباره دوره

آموزش ادوبی کانکت

آموزش ادوبی کانکت با زیرنویس فارسی
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۰۲-۱۴ (۱۷:۳۶)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۷ جلسه فعال از ۱۷ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۷
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
خصیصه های اضافی
 • آموزش ادوبی کانکت
 • زیر نویس فارسی
آمار دوره
 • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۱
جلسه ۱

آموزش ادوبی کانکت: ساخت یک جلسه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Create a meeting ساخت یک جلسه"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۲

آموزش ادوبی کانکت: تنظیم صدای اینترنتی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Set up VoIP audio تنظیم صدای اینترنتی"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۳

آموزش ادوبی کانکت : تنظیم صدا بر اساس استاندارد جهانی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Set up universal audio تنظیم صدا بر اساس استاندارد جهانی "
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۴

آموزش ادوبی کانکت: ساخت گروه های کاربران

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Creating user groups ساخت گروه های کاربران"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۵

آموزش ادوبی کانکت: تنظیم و مدیریت پادها

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Set up and manage the pods تنظیم و مدیریت پادها"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۶

آموزش ادوبی کانکت: ساخت و مدیریت چیدمان ها

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Create and manage layouts ساخت و مدیریت چیدمان ها"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۷

آموزش ادوبی کانکت: ساخت قالب جلسات

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Create meeting templates ساخت قالب جلسات"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۸

آموزش ادوبی کانکت: رمز گذاری یک جلسه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Passcode protect a room رمزگذاری یک جلسه"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۹

آموزش ادوبی کانکت: فعال کردن فلش و نصب افزونه ادوبی کانکت

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Enable Flash and install the Connect add-in فعال کردن فلش و نصب افزونه ادوبی کانکت"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۰

آموزش ادوبی کانکت: ویدئو کنفرانس

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Video conferencing ویدیو کنفرانس"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۱

آموزش ادوبی کانکت: ضبط و ویرایش جلسه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Record and edit meetings ضبط و اصلاح جلسات"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۲

آموزش ادوبی کانکت: بررسی امکانات لیست حضار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Exploring the Attendees pod بررسی امکانات لیست حضار"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۳

آموزش ادوبی کانکت: تعیین نقش کاربران

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Assigning user roles تعیین نقش کاربران"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۴

آموزش ادوبی کانکت: ریست کردن پسوورد

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Resetting passwords ریست کردن پسوورد"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۵

آموزش ادوبی کانکت: فهمیدن معنای وضعیت های انتخاب شده توسط کاربران

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Understanding participant status icons فهمیدن معنای وضعیت های انتخاب شده توسط کاربران"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۶

آموزش ادوبی کانکت: استفاده از پاد اشتراک گذاری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Using the Share pod استفاده از پاد اشتراک گذاری"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
جلسه ۱۷

آموزش ادوبی کانکت: ساخت کاربر و گروه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۸:۵۸) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

"Create users and groups ساخت کاربر و گروه"
جلسه قابل استفاده است. ۱,۱۷۶ تومان
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...