بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

درباره دوره

بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه

بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه
جزئیات دوره
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ (۱۰:۳۷)
  • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
  • جلسات: تعداد ۴ جلسه فعال از ۴ جلسه کلی
  • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۴
  • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
  • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
  • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۵
جلسه ۱

جلسه اول

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۷:۳۱) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

جلسه اول دوره بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه
جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۲

جلسه دوم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۷:۳۱) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

جلسه دوم دوره بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه
جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۳

جلسه سوم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۷:۳۱) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

جلسه سوم دوره بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه
جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۴

جلسه چهارم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ (۱۷:۳۱) - مهلت استفاده: ۱ سال

درباره این جلسه

جلسه چهارم بهره برداری از تجارب راه اندازی کسب و کار های فناورانه
جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...