آموزش کودک

info@lms1.kish-ist.net

در حال آماده سازی

درباره دوره

آموزش کودک

دوره آموزش زبان انگلیسی به کودکان
جزئیات دوره
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۰۸-۱۷ (۱۱:۵۵)
  • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
  • جلسات: تعداد ۶ جلسه فعال از ۶ جلسه کلی
  • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: صفر
  • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
  • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
  • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۰
جلسه ۱

جلسه اول

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۹-۱۷ (۰۶:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

جلسه اول آموزش کودک
جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۲

جلسه دوم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۹-۱۷ (۰۶:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

جلسه دوم کودک
جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۳

جلسه سوم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۹-۱۷ (۰۶:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

جلسه سوم کودک
جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۴

جلسه چهارم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۹-۱۷ (۰۶:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

جلسه چهارم کودک
جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۵

جلسه پنجم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۹-۱۷ (۰۶:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

جلسه پنجم کودک
جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
جلسه ۶

جلسه ششم

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۹-۱۷ (۰۶:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

جلسه ششم کودک
جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...